Sürdürülebilirlik

AnasayfaSürdürülebilirlik

Traçim Çimento hem sahip olduğu yüksek teknoloji hem de enerji yönetim anlayışıyla, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılı sonuç bildirgesinde, "İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir" şeklinde tanımlanan “sürdürülebilirlik” kavramına uygun hareket etmektedir. 

Türkiye’nin en donanımlı çimento tesislerinden biri olan Traçim Çimento 2008 yılından beri ülkemiz ve dünyada hazır beton talebini karşılayan bir işletme olarak; Traçim 2020 yılından itibaren faaliyetlerini içeren Sürdürülebilirlik Raporunun Global Reporting Initiative – GRI (Küresel Raporlama Girişimi) standartları temel seçeneğine uygun bir biçimde Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlamaya başlamıştır.

Sera Gazı azaltım projelerini yürüten, ısınma ve sıcak su temini için atık gazlarını kullanmakta olan ve bu ihtiyaçlar için ayrıca enerji sarfiyatı yapmayan,  ek yakıt ve alternatif hammadde kullanımının arttırılması çalışmalarını yürüten Traçim Çimento’da enerji sarfiyatı ise minimum düzeyde tutulmaktadır.

Karbon Yönetimi

Traçim, 2015 yılından itibaren her yıl Kapsam 1 emisyonlarını hesaplayarak doğrulatılması ve raporlanması süreçlerini yürütmektedir. Gerek Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) gerekse Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) çerçevesinde, kurumumuzun iklim risklerinin belirlenmesi ve yönetimi adına Karbon Komitesi oluşturularak izlenecek yol haritası ve aksiyonlar ve hedefler belirlenmiştir.

Bu hedeflere ulaşmak için alınacak aksiyonlar; yakıt tüketiminin azaltılması ve proses verimliliği, çimentoda katkı oranlarının arttırılması,  alternatif hammadde ve ek yakıt kullanımı, enerji verimliği yönetimi, nakliye ve yardımcı malzemelerden kaynaklanan karbon salınımını düşürmek olacaktır.

Traçim Çimento
Sürdürülebilirlik Raporu