İhracat

EN 197-1 2011 EU standartına uyumlu ve CE belgesine sahip klinker ve çimentolarımızı, Avrupa dan Afrika kıtalarına uzanan geniş bir uluslararası müşteri profilinde oluşan son kullanıcı ve trading şirketler tarafınca tercih edilmektedir. İhracatımızı gerçekleştirirken çeşitlilik gösteren yükleme tipleri ve araçlar ile hizmet vermekteyiz. Bu sayede göreli olarak daha düşük emisyon sağlayan nakliye kanallarıyla ihracatımızın hizmet satış kalitesini arttırıyoruz.

Bu hizmetlerimiz kapsamında genel olarak yükleme aşağıda belirtilen yükleme merkez ve tiplerini kullanarak gerçekleştiriyoruz. İhracat operasyonlarımızın kurum içi ve dışı yetkili birimler ile takibinin yürütülmesi ve oranlarının artırılması konularını ön planda çıkarıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği hakkında yükleyiciler ve yüklenicilere eğitimler vererek kazaların önüne geçmeyi, belgeleme ve dokümantasyonda hatasız işlem yapmayı, günlük yükleme hızını geliştirmeyi ve AB ülkelerine yeni alıcı firmalar oluşturup bölge ihracat hacmimizi arttırmaya hedefliyoruz.

Deniz Yolu ile İhracat 

Dökme ve ambalajlı yüklemeleri : Martaş (Marmara Ereğlisi ) ve CEYPORT (Tekirdağ) limanlarından gerçekleştiriyoruz. CEYPORT Limanında 45.000 – MARTAŞ limanında 55.000 DWT ‘a kadar olan gemileri yüksek hızlarda yüklenebilmektedir.

Demir Yolu ile İhracat
Tren ile dökme ve ambalajlı ürün yüklemelerini Çorlu -Lüleburgaz- Edirne -Kırcasalih istasyonlarından gerçekleştiriyoruz.