İnsan Kaynakları

Anasayfaİnsan Kaynakları

Aday Seçme ve Yerleştirme Süreçlerimiz Hakkında

“Doğru işe doğru adayı” yerleştirmeyi hedeflediğimiz “Aday Seçme ve Yerleştirme” süreçlerimizde adayların bilgi, beceri ve yetkinlikleri gözden geçirilerek ihtiyaç duyulan pozisyonun gerekliliklerine uygunluğu değerlendirilir.

*Şirketimizde cinsiyet, etnik köken vb. hiçbir ayrımcılık kesinlikle kabul edilmez.

Ekip Çalışması ve İş Birliği

TRAÇİM çalışanları her kademede iş birliğinin gücüne inanarak, takım oyununun yüklediği sorumlulukların farkında olarak çalışır. Diğer tüm ekip arkadaşlarının görüş ve düşüncelerine değer vererek, projelerde, kurumsal kararlarda ve hizmetlerde bu görüş ve düşüncelerin yansıtılmasına özen gösterilir.

Bilgi Paylaşımı

Tüm TRAÇİM çalışanları tutum, davranış ve faaliyetlerinde; sorumluluk bilinciyle ve hesap verebilir şekilde hareket eder. Faaliyetlerin her aşamasında bilgi paylaşımına açık, denetlenebilir ve şeffaf bir süreç yürütülür.  

İş Disiplini ve İşi Sahiplenme

TRAÇİM ailesinin tüm üyeleri her zaman özveriyle çalışır ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirir. Çalışanlar kurum kültürüne uygun olarak iş disipliniyle, işbirliği içinde ve yüksek bir sahiplenme duygusuyla ortak hedefler doğrultusunda çalışırlar.

Dikkatli Çalışma & Sorumluluk Alabilme

TRAÇİM çatısı altındaki tüm çalışanlar bireysel ve kurumsal sorumluluklarının farkında ve kurum kültürüne uygun olarak kalite ve mükemmellik arayışını sürdürür. Buna bağlı olarak tüm çalışanlar bilgi, yetenek ve yetkinlikleri doğrultusunda, özeleştiriye dayanan bir özgüven yaklaşımı içinde sorumluluklarını yerine getirirler.

Etkili İletişim Kurabilme

TRAÇİM ailesinin her ferdi, kurum içinde, paydaşlarla ve toplumla temas ettiği her noktada kurum kültürüne  ve değerlere uygun davranır. İletişim süreçlerinde kurumsal ve toplumsal fayda gözeterek etkili olmak ve memnuniyeti tesis etmek, TRAÇİM'i temsil eden her bireyin temel niteliklerinden biridir.