Entegre Yönetim Sistemi

AnasayfaPolitikalarımızEntegre Yönetim Sistemi

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Yönetimi Sistemleri ile ilgili standartları kapsayan tüm ürün, hizmet ve faaliyetlerimizde;

  • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası standartlar ve yasal mevzuat çerçevesinde beklentilerin üzerinde ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini artırmak ve sürekli kılmak,
  • Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları dikkate alarak Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji yönetim sistemleri ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturmak, gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirmek ve bu alandaki performansımız ile yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmek,
  • Önleyici yaklaşım ve risk temelli düşünme ile süreçlerin etkili şekilde işletilmesi, kontrolü, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için gerekli insan gücü, bilgi, altyapı, çevreyi tayin ve tedarik etmek, bu kapsamda tüm kaynakları optimum düzeyde kullanmak,
  • Çevre mevzuatı, idari düzenlemeler ve sektörel yükümlülüklere uymak, doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak, yaşam döngüsü ve sürdürülebilir kalkınma bakış açısıyla çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesine özen göstermek ve atıkların kaynağında azaltılmasını sağlayarak geri kazanım yöntemlerimizi geliştirmek , geri kazanımını teşvik etmek ve çevreye sürekli pozitif değer kazandırmak,

İş Güvenliğinde Dünya Standartları

  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile idari düzenlemelere uymak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, her türlü iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanarak çalışanlarımızın ve ilgili tüm tarafların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm riskleri sistematik ve önleyici bir yaklaşımla önceden tespit ederek gerekli tedbirleri almak ve bunu sürdürülebilir kılmak,
  • İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanların görüş ve önerilerini alarak çalışan katılımını en üst düzeye çıkarmak, sağlık ve güvenlik konularında her türlü bilgiyi çalışanlarla paylaşmak,
  • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, enerji verimli ürünler, hizmetler satın alarak, enerjinin ve malzemenin verimli kullanılması ile sürdürülebilir üretime katkıda bulunmak,
  • Faaliyetlerimizin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini kontrol altında tutarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle tutarlı olmasını sağlamak,
  • Teknolojik gelişme ve yenilikleri takip ederek tüm çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı eğitmek, bilinçlendirmek,
  • Tüm faaliyetlerin, kuruluşun temel amacı ve hedefleri doğrultusunda ilgili taraflara değer yaratacak iş sonuçlarına ulaşması başlıca sorumluluğumuzdur. Politikamız topluma ve ilgili tüm taraflara her zaman açık ve ulaşılabilir olacaktır.