Çalışanlarımız

AnasayfaÇalışanlarımız

Çalışan Gelişimi ve Yetenek Yönetimimiz

Çevreye verdiğimiz değeri her alanda iş planımıza aktarıyoruz. Çalışanlarımızın genel düzeninde mevzuat gerekliliklerine uyum ve yasal şartları her zaman uyguluyor ve takip ediyoruz. Traçim olarak Çevre Yönetimi Politikası ile faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkiyi azaltmak yönündeki taahhüdümüzü ön plana çıkarıyoruz.

Tüm paydaşlarımızın da çevreye karşı aynı hassasiyetle yaklaşmasını bekliyor ve bu kapsamda etkileşim içerisinde çalışıyoruz. Traçim Çimento olarak faaliyetlerimize başlamadan önce tüm olası çevresel etkileri değerlendiriyoruz.

Faaliyetler esnasında, doğal kaynak kullanımı, toprağa etki, su kaynaklarına etki, hava emisyonları, sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği etkileri, atıklardan kaynaklı etki, toz, gürültü, titreşim, acil durumlardan kaynaklı etkileri değerlendiriyor, ölçüyor ve takip ediyoruz.

Çalışan Gelişimi ve Yetenek Yönetimimiz

Traçim çimento olarak çalışanlarımızın görüş ve fikirlerini almak amacı ile Memnuniyet Anketi gerçekleştirmekteyiz. Her kategori ve her soru için ayrı yüzdelik derecesi ile çalışan memnuniyeti ölçülmüş, gelecek dönem için alınacak aksiyonların ve yapılacak planlamaların entegrasyon çalışmalarına başlanmıştır. Anket konu başlıkları aşağıdaki şekildedir;

  • Çalışanların İşlerine ve Organizasyonuna Bağlılığı
  • Topluma Katkıda Bulunmak
  • Özlük Hakları, Adalet Duygusu
  • Ödül, Eğitim, Kişisel Gelişim
  • Ekip ve Takım Uyumu, İletişim
  • Bölüm Amirleri ve Yöneticilerinin Değerlendirilmesi
  • İş Ortamı ve Refah
  • Genel Şirket Kültürü
  • Sunulan Hizmetler

Pandemi döneminde yapılan çalışmalar ve çalışanlara destek olmak, güvenliklerini sağlamak için planlanmış ve uygulanmış programlar kapsamında, Türkiye ÇİM-SE İş Sendikası tarafından çalışan memnuniyeti konusunda teşekkür mektubu almış bulunmaktayız. Çalışanlarımızı her konuda desteklemeye ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamaya devam etmek için çalışanlarımızı iyi ve etkili yönde ilerletmeye devam etmekteyiz.

Herkes İçin Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

Traçim Çimento olarak iş ortamımızda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve din, dil, ırk konularında ayrımcılık yapılmaması için kötü muamele ve haksız uygulamalara karşı önlemlerimizi almaktayız. Kadın çalışanlarımızın iş gücünü, şirketimizin bir değeri olarak görmekte ve katkısını önemseyerek katılıma teşvik etmekteyiz.

Çalışanlarımıza karşı adil, şeffaf ve ilkeli bir yaklaşım benimsiyor, bunun için şirket içi ve şirket dışı iletişim kanallarını etkili bir şekilde kullanmaktayız. Haftalık, aylık ve yıllık yapılan toplantılar, eğitimler sonrası alınan geri bildirimler ve birebir görüşmeler yaparak çalışanlarımız ile iletişim sağlamakta, onlardan gelen tüm görüşleri kayıt altına almaktayız.

Çimento sektörü kadın istihdam oranımız ile sektörün diğer şirketlerinden ayrışan bir noktada olduğumuzu biliyoruz. Sektörel raporlara göre, çimento sektöründe (ÇEİS üyesi işveren şirketlerde) kadın istihdam oranı %5 iken, TRAÇİM Çimento kadın istihdam oranımız %12’dir.

Türkiye çimento sektöründe, Traçim Çimento olarak kadın istihdam oranına göre ön sıralarda yer alıyoruz ve şirket içinde faaliyetlerimiz ile, toplumsal cinsiyetçi bakış açısına ait kalıp düşüncelerin iyileştirilmesi için kamuoyu oluşturmak, farkındalıkları arttırmak adına sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. 2022 yılı Türkiye 5.incisi olan Köy Kız Futsal takımının destekçisi olarak atmış oldukları başarıya ortak olmanın mutluluğu ile gurur duyuyoruz.