İş Sağlığı ve Güvenliği

Anasayfaİş Sağlığı ve Güvenliği

Traçim Çimento olarak, alt işverenlerimiz ve müteahhitler  dahil çalışan sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda tüm paydaşlarımızla şeffaf iletişim halindeyiz.

İSG İletişiminin  gücüne inanıyoruz, her kademedeki çalışanlarımızın bu konudaki  fikirlerini önemsiyoruz.

Geçmişten günümüze sıfır kaza hedefi ile yürüttüğümüz İSG Faaliyetlerimizde,  çalışan katılımı ve İSG liderliği  anlayışımızı  TS EN  ISO 45001:2018  belgesi ile tasdik etmiş bulunuyoruz.

Güvenli yaşam bilincinin aileden başlayarak okul çağında desteklenmesinin,  çalışma hayatındaki  İSG kültürünün oluşumu  ve sürdürülebilirliği  için sağlam temel oluşturacağını düşünmekteyiz.

Bu gaye ile çalışanlarımızın aileleri için  ve  Fabrikamız çevresindeki okullarda güvenli yaşam eğitimleri düzenleyerek, hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizi devam ettiriyoruz.