Kalite Yönetimi

AnasayfaKalite Yönetimi

Traçim Çimento TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip tesisindeki Kalite Kontrol Laboratuvarlarında çimento ve hazır beton üretimi için gerekli standart kalite deneyleri aletli ve yaş analiz metotlarıyla gerçekleştirilmektedir.

Ana misyonları arasında müşteri ihtiyaçlarına yönelikte hizmet vermek olan Laboratuvarlarda üretilen çimentoya ait fiziksel, kimyasal ve mekanik deneylerin yanında; kullanılan hammadde kaynaklarının fiziksel ve kimyasal deneyler ile uygunluk değerlendirmesi de yapılabilinmektedir. Geçmişte “ürün” olarak değerlendirilen çimento ilerleyen teknolojiye bağlı olarak Hazır Beton sektörünün “hammaddesi” durumuna gelmiştir. Bu sebepledir ki artık çimentonun beton içindeki davranışları da önem arz etmektedir. Bu amaçla kurulan Hazır Beton laboratuvarında günlük çimento üretimleri ile birlikte düzenli olarak çeşitli sınıflarda beton denemeleri yapılmaktadır.

Çimento ile beton imalatında kullanılan beton katkılarının uyum araştırılması, agrega ve beton katkıları ile piyasada kullanılan hazır beton katkılarında kullanılan kimyasalların hammaddeleriyle denemeler yapılarak, elde edilen bilgiler ve sonuçlar müşteriler de dahil tüm ilgililerle paylaşılmıştır. Üretilen çimentonun beton içindeki etkisi üzerine çalışmalar Traçim Çimento laboratuvarlarında halen çok yönlü olarak devam etmektedir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)‘dan akredite olan Kalite ve Çevre Kuruluşu (KÇK) tarafından, ürünlerimiz ve tüm sistem faaliyetlerimiz yürütülmektedir.