2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

TRAÇİM  ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Sicil No: 300603

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 19 Mart 2018 günü saat 10:30’da Büyükdere Caddesi No:38 34387 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.  2017 yılı bilanço ve Kar/Zarar cetveli ile Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları 05 Mart 2018 tarihinden itibaren şirketimizin Büyükdere Caddesi No:38 34387 Mecidiyeköy/İstanbul adresindeki Merkez binasında ortaklarımızın tetkikine sunulacaktır.

Toplantıya katılmayacak ortaklarımızın aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenecek vekaletname ile birlikte şirket merkezine müracaat ederek kendilerini temsil ettirebilirler.

Sayın ortaklarımızın toplantıya katılmalarını rica ederiz.

GÜNDEM      :

– Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

– Yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

– 2017 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve onaylanması.

– Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi.

– Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

– Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin ücret, prim ve diğer sosyal haklarının belirlenmesi.

– Kar dağıtımı ile ilgili karar alınması,

– Türk Ticaret Kanunu gereğince Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu’nun seçimi ve onaylanması.

– Yönetim Kurulu üyelerinin şirket konusu işlerle iştigal etmelerine, T.T.K.’ nın 395. ve 396. maddeleri gereğince müsaade edilmesi.

– Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME     :

Hissedarı bulunduğum TRAÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 19 Mart 2018 tarihinde Büyükdere Caddesi No:38 34387 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde saat 10:30’da yapılacak 2017 yılına ait olağan/olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………….. ……………. yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
İsim İmza Tarih

VEKALETİ VERENİN :

Sermaye miktarı :
Hisse Adedi        :
Oy Miktarı          :
Adresi                 :

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Yazının orjinali için tıklayın